Енергийна независимост и сигурност

вторник, 6 юни 2017
 1. Мониторинг и оценка на реформите в енергийния сектор в България и в частност – процесите на либерализация и интеграция на пазарите на електроенергия.
 2. Разработване на нова национална енергийна стратегия, основана на енергийната независимост и сигурност на доставките, съобразена с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейската комисия.
 3. Да предлага на държавните институции адекватни нормативни промени в сектора на научните изследвания, проучването и производството на енергийни ресурси, в т.ч. от неконвенционални източници, за подобряване на инвестиционната среда и привличане на инвестиции в сектора.
 4. Да ​​организира серии от дискусионни форуми и конференции, на които да бъдат обсъждани и представени на обществото новите приоритети в европейската енергийна политика, като :
  – енергийна ефективност;
  – развитие на екологични енергийни технологии;
  – регионални енергийни съюзи;
  – решаване на проблемите c енергийната бедност;
  – възможностите за използване потенциала на местните енергийни ресурси, вкл. от неконвенционални източници;
  – планиране развитието на националните енергийни системи и тяхното интегриране в общата енергийна система на ЕС;

Категории: