ПОЛИТИКАТА НА „СНИШАВАНЕ” Е НЕДОСТОЙНА ЗА ЕВРОПЕЙСКА И НАТОВСКА БЪЛГАРИЯ

петък, 30 март 2018

 

Декларация

на Атлантическия съвет на България

 

Атлантическият съвет на България категорично осъжда отказа на българския премиер Бойко Борисов да заеме достойна и отговаряща на националните ни интереси позиция по т.нар. „случай Скрипал”.
Твърдението му, че България очаква още доказателства от своя атлантически съюзник Великобритания по този случай, означава недоверие както към Великобритания, така и към позицията на Европейския съюз. Думите на българския премиер за „солидарност с Великобритания” са изпразнени от съдържание.

Отказът на правителството да изгони от страната руски дипломати е съгласие с руската позиция по „случай Скрипал”.  Този отказ е провокация срещу огромното мнозинство държави членки на ЕС, получили същите доказателства и предприели достойни действия.

Атлантическият съвет на България вижда в позицията на премиера Бойко Борисов  стари гласове, рефлекси от времето, когато българската политика бе изцяло подчинена на съветските държавно-политически интереси. Днес такова поведение е антиевропейско и антидемократично. То е поведение – провокация, защото се демонстрира в момент, когато България председателства Съвета на ЕС. Твърдението, че това председателство предполага „балансирана” позиция и „запазване на канал за връзка” с Русия е политически фалшификат. Нито ЕС, нито НАТО са прекъсвали дипломатическите си отношения с Руската федерация. С акта на отзоваването на руски дипломати дипломатическият диалог с Русия не прекъсва. ”Каналите за връзка” продължават да съществуват. Позицията на България в този смисъл не е „канал”, а груба и неотговаряща на истината спекулация. Председателството предполага лидерство.

От „български канал” за диалог с Москва НАТО и ЕС нямат нужда. Защото той обслужва руски, а не евроатлантически интереси. Той не е „канал”, който води към нормални и равноправни отношения с Руската федерация. Това познато ни още от тоталитарното минало политическо снишаване пред Москва е морално отстъпление от евроатлантическите ценности и принципи. То обслужва чуждите и враждебни на България руски интереси. Не случайно само партии и политици, които открито осигуряват „канали” за намеса на Русия във вътрешните работи на България, приветстваха „балансираното” решение на българския премиер по случая „Скрипал”.   Затова и напомняме, че между жертвите и убийците не може да има „баланс”. Тезата, че други страни „разбират” и „одобряват”  българската „позиция” е  смокинов лист.

Отказът категорично и недвусмислено да бъде осъден терористичният акт, извършен от Руската федерация на територията на Великобритания –страна-член на НАТО и ЕС, показва зависимост на управляващата в момента у нас коалиция от политиката на Кремъл.

АСБ преценява, че политиката на „снишаване“ пред Русия ще има тежки негативни последици за България.

АСБ припомня, че слоганът на българското председателство на Съвета на ЕС е „Съединението прави силата“.  В него е вложено съдържание за запазване на единството и солидарността между държавите членки. Решението за „отказ от солидарност”, каквото практически представлява „балансираната позиция” на българското правителство, говори за чисто декларативния характер на българските ангажименти към европейското единство и сила. Тази позиция подкопава това единство, отслабва неговата сила и поражда основателно недоверие към нашата страна.

АСБ очаква премиерът и правителството спешно да се запознаят с убедителните доказателства по „случая Скрипал” и да приемат решение за експулсиране на руски дипломати, осъществяващи разузнавателна дейност в България. Само такова решение ще защити авторитета на България като европейска и натовска държава.

АСБ настоява от страната да бъдат изгонени всички граждани на Руската федерация, които осъществяват разузнавателна дейност на българска територия и се намесват демонстративно във вътрешните работи на страната, ако не подлежат и на по-тежко наказателно преследване съгласно българските закони.

 

АТЛАНТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ

Програма „Гражданско общество и демокрация“

 

Категории: , ,