За нас

Атлантическият съвет на България е демократична общност от хора, които са обединени от вярата си във върховенството на закона, разделението на властите и правовата, демократична и суверенна държава.

Top menu logo - Atlantic Council of Bulgaria

Отстояването на ценностите на демокрацията, свободата и справедливото общество, е неотменна морална отговорност и дълг на всеки български гражданин. Членовете на АСБ са убедени в необходимостта от реални, непосредствени и организирани действия на гражданското общество за защита на евроатлантическия избор на страната.

Атлантическият съвет на България осъществява дейността си в обществена полза за развитие и утвърждаване на евроатлантическите ценности в българското общество.

Атлантическият съвет на България осъществява своите цели съобразно Конституцията, законите на страната и международното право, а опора е авторитета, инициативността и професионалния опит на  членовете и съмишлениците му. Подкрепата на гражданите на България, както и сътрудничеството със сродни български и чуждестранни неправителствени организации са стимул за работата на АСБ.

Атлантическият съвет на България е гражданската гаранция за необратимостта на политическия избор на страната – членството в НАТО и Европейския съюз. 

  1. Укрепване на ролята на България в  НАТО и ЕС като достоен партньор и надежден съюзник.
  2. Пресичане на политическото влияние и пропагандна агресия на чужди държави срещу България.
  3. Информиране и образоване на българското общество за целите, задачите и отговорностите, произтичащи от евроатлантическото членство на България.
  4. Засилване на самочувствието, солидарността, отговорността, чувството за чест и  достойнство произтичащи от българското членство в Североатлантическия алианс.
  5. Отхвърляне и нетърпимост към всички незаконни и антиконституционни действия и прояви на българските институции като несъвместими със свободата и демокрацията.
  6. Укрепване на енергийната сигурност и независимост на Република България;
  7. Изграждане, утвърждаване и развитие на механизми, и инструменти за граждански контрол върху управлението на страната.
  8. Увеличаване на разходите за отбрана с цел модернизиране и превъоръжаване на българската армия, както и засилване на отбранителните способности на България като достоен и надежден съюзник в НАТО.
  9. Изграждане на образовани и демократично възпитани млади лидери, готови да посрещнат предизвикателствата на 21-ви век.
  10. Подготвяне  на Национална стратегия за развитие на Република България през първата половина на 21 век в институционален, отбранителен, икономически, образователен, социален и културен аспект, както и оказване на обществено влияние върху държавните институции за формиране на законодателство и неговото прилагане в съответствие с приоритетните цели в Стратегията.

Съдебна регистрация

Регистрация в Министерство на правосъдието

Устав-АСБ - PDF документ

Програмна-декларация-АСБ-15.06.2017 - PDF документ

Етичен-кодекс-ACБ-15.06.2017 - PDF документ

Правилник за дейността - PDF документ

 

Решения от Общи събрания

Годишни декларации и отчетни документи

Покани за Общи събрания

Доц. д-р Антоний Гълъбов - Съпредседател,  преподавател в Нов български университет
Димитрин Вичев - Съпредседател, общественик, бизнес консултант
Доц. д-р Александър Йорданов
- БАН, председател на 36-о Народно събрание, посланик
Атанас Славов - Д-р по право, преподавател в Софийски университет
Георги Мишев - Експерт, международни отношения и право, член на УС на „Движение Обществен натиск“
Гл. ас. д-р Георги Цветков - Преподавател по национална сигурност, Военна Академия „Г. С. Раковски“
Проф. д-р Евелина Келбечева - Историк, преподавател в Американския университет в България, Благоевград
Доц. д-р Методи Андреев - Преподавател в Университет по АСГ, депутат в 38 и 43-то НС
Доц. д-р Момчил Дойчев - Политолог, преподавател в Нов български университет
Олена Коцева - Д-р по филология, председател на Сдружение на украинските организации в България „Мати Украина“
Генерал-майор о.р. д-р Съби Събев - Национален военен представител на България във Военния комитет на НАТО 2002-2004

Доц. д-р Александър Йорданов - депутат, председател на 36-о Народно събрание /1992-1994/, политик, дипломат, писател, издател, литературовед в Българска академия на науките.

Андрей Анастасов - журналист, политолог.

Доц. д-р Антоний Гълъбов - социолог, преподавател в Нов български университет, публицист.

Д-р Атанас Славов - преподавател по право в Софийски университет, юридически експерт.

Бетина Жотева - журналист, медиен експерт.

Бойко Станкушев - медиен експерт, телевизионен журналист, продуцент.

Валерия Кардашевска - комуникационен експерт, общественик.

Кап. I ранг о.р. Васил Данов - военен публицист, медиен експерт, общественик.

Доц. д-р Велизар Шаламанов - министър на отбраната на Република България /2014/, военен експерт в Българска академия на науките.

Виолета Димитрова - икономист, общественик.

Георги Георгиев - юрист, блогър, общественик.

Д-р Георги Цветков - експерт национална сигурност, преподавател във Военна академия „Г.С.Раковски“.

Георги Мишев - експерт международни отношения и право, общественик.

Даниел Митов - министър на външните работи на Република България /2014-2017/, дипломат.

Даниела Сабахи - експерт-счетоводител, граждански активист.

Доц. д-р Дилян Николчев - богослов, преподавател Софийски университет.

Димитър Божилов - юрист, общественик.

Димитър Русев - експерт международни отношения и научно сътрудничество.

Инж. Димитър Куманов - строителен експерт, екозащитник, общественик.

Димитрин Вичев - финансист, бизнес консултант, общественик.

Д-р Добромир Тотевексперт по национална сигурност.

Проф.д-р Евелина Келбечева - историк, преподавател в Американския университет в България.

Д-р Ивайло Иванов - експерт национална сигурност, преподавател във Военна академия „Г.С.Раковски“.

Калин Манолов - издател, телевизионен журналист, публицист.

Камер Телалян - бизнес предприемач.

Кирил Чуканов - историк, общественик.

Константин Божилов - преводач, общественик.

Д-р Константин Гърневски - лекар, здравен експерт, общественик.

Корнелий Савов - геофизик, общественик.

Кристина Петкова - юрист, общественик.

Лора Кендова - експерт европейска интеграция.

Д-р Любомир Канов - лекар-психиатър, писател, общественик.

Манол Глишев - историк, поет, публицист, общественик.

Мария Николова - политически консултант, журналист.

Михаил Найденов - експерт по национална сигурност.

Доц. д-р Момчил Дойчев - политолог, преподавател в Нов български университет, публицист.

Доц. д-р Методи Андреев - строителен експерт, преподавател в Университет по архитектура, строителство и геодезия, депутат в 38 и 43-то НС.

Ник Бонев - общественик, председател на клуб „Тангра“, Калифорния, САЩ.

Николай Лефеджиев - телевизионен журналист, медиен експерт.

Д-р Олена Коцева - експерт филолог, председател на Сдружение на украинските организации в България „Мати Украина“.

Орхан Мюмюн - икономист, общественик.

Стоил Яков - бизнес предприемач, общественик, експерт национална сигурност.

Стойко Стоянов - журналист, медиен експерт, издател.

Стоян Атипов - бизнес-аналитик, стратегическо планиране и управление.

Ген. майор о.р. д-р Съби Събев - първи национален военен представител на България във Военния комитет на НАТО /2002-2004/, военен експерт, общественик.

М-р о.р. инж. Теодор Спасов - бизнес консултант, военен експерт, общественик.

Проф. д-р Тодор Тагарев - министър на отбраната на Република България /2013/, военен експерт в Българска академия на науките.

Трайчо Трайков - министър на икономиката, енергетиката и туризма на Република България /2009-2012/, енергиен експерт, общински съветник в СОС.

Христо Анастасов - политолог, общественик.

Янко Гочев - юрист, историк, публицист.

Асоциирано членство

Конференция на асоциираните членове