За нас

Атлантическият съвет на България е демократична общност от хора, които са обединени от вярата си във върховенството на закона, разделението на властите и правовата, демократична и суверенна държава.

Top menu logo - Atlantic Council of Bulgaria

Отстояването на ценностите на демокрацията, свободата и справедливото общество, е неотменна морална отговорност и дълг на всеки български гражданин. Членовете на АСБ са убедени в необходимостта от реални, непосредствени и организирани действия на гражданското общество за защита на евроатлантическия избор на страната.

Атлантическият съвет на България осъществява дейността си в обществена полза за развитие и утвърждаване на евроатлантическите ценности в българското общество.

Атлантическият съвет на България осъществява своите цели съобразно Конституцията, законите на страната и международното право, а опора е авторитета, инициативността и професионалния опит на  членовете и съмишлениците му. Подкрепата на гражданите на България, както и сътрудничеството със сродни български и чуждестранни неправителствени организации са стимул за работата на АСБ.

Атлантическият съвет на България е гражданската гаранция за необратимостта на политическия избор на страната – членството в НАТО и Европейския съюз. 

 1. Укрепване на ролята на България в  НАТО и ЕС като достоен партньор и надежден съюзник.
 2. Пресичане на политическото влияние и пропагандна агресия на чужди държави срещу България.
 3. Информиране и образоване на българското общество за целите, задачите и отговорностите, произтичащи от евроатлантическото членство на България.
 4. Засилване на самочувствието, солидарността, отговорността, чувството за чест и  достойнство произтичащи от българското членство в Североатлантическия алианс.
 5. Отхвърляне и нетърпимост към всички незаконни и антиконституционни действия и прояви на българските институции като несъвместими със свободата и демокрацията.
 6. Укрепване на енергийната сигурност и независимост на Република България;
 7. Изграждане, утвърждаване и развитие на механизми, и инструменти за граждански контрол върху управлението на страната.
 8. Увеличаване на разходите за отбрана с цел модернизиране и превъоръжаване на българската армия, както и засилване на отбранителните способности на България като достоен и надежден съюзник в НАТО.
 9. Изграждане на образовани и демократично възпитани млади лидери, готови да посрещнат предизвикателствата на 21-ви век.
 10. Подготвяне  на Национална стратегия за развитие на Република България през първата половина на 21 век в институционален, отбранителен, икономически, образователен, социален и културен аспект, както и оказване на обществено влияние върху държавните институции за формиране на законодателство и неговото прилагане в съответствие с приоритетните цели в Стратегията.

Съдебна регистрация

Регистрация в Министерство на правосъдието

Свидетелство за Търговска Марка

Устав-АСБ – PDF документ

Програмна-декларация-АСБ-15.06.2017 – PDF документ

Етичен-кодекс-ACБ-15.06.2017 – PDF документ

Правилник за дейността – PDF документ

Покани за общи събрания – PDF документ

Решения от Общи събрания

Годишни декларации и отчетни документи

Покани за Общи събрания

Проф. д-р Тодор Тагарев – съпредеседател, министър на отбраната на Република България /2013/, военен експерт, Българска академия на науките

Димитрин Вичев – съпредседател, общественик, бизнес консултант

Доц. д-р Александър Йорданов – БАН, председател на 36-о Народно събрание, посланик

Гл. ас. д-р Георги Цветков – преподавател по национална сигурност, Военна Академия „Г. С. Раковски“

Проф. д-р Евелина Келбечева – историк, преподавател в Американския университет в България, Благоевград

Кирил Чуканов – историк, председател на Сдружение „Движение обществен натиск“.

Доц. д-р Методи Андреев – преподавател в Университет по АСГ, депутат -38-о, 43-то НС

Доц. д-р Момчил Дойчев – политолог, преподавател в Нов български университет

Д-р Олена Коцева – филолог, председател на Сдружение на украинските организации в България „Мати Украина“

Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма на Република България /2009-2012/, енергиен експерт, общински съветник в СОС

Генерал-майор о.р. д-р Съби Събев – национален военен представител на България във Военния комитет на НАТО 2002-2004

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ

/по азбучен ред/

 • Доц. д-р Александър Йорданов – Председател на 36-о Народно събрание /1992-1994/, политик, посланик, писател, издател, литературовед в БАН.
 • Ангел Найденов – магистър богослов, IT – специалист.
 • Андрей Анастасов – журналист, политолог.
 • Проф. д-р Антоний Гълъбов – социолог, преподавател в Нов български университет, публицист.
 • Асен Генов – журналист, блогър, общественик.
 • Д-р Атанас Славов – преподавател по право в Софийски университет, юридически експерт, общественик.
 • Бетина Жотева – журналист, медиен експерт.
 • Бойко Станкушев – медиен експерт, телевизионен журналист, продуцент.
 • Валентин Чиков – бизнес предприемач, общественик
 • Валерия Кардашевска – комуникационен експерт, общественик.
 • Кап. I ранг о.р. Васил Данов – военен публицист, медиен експерт, общественик.
 • Васко Начев – геолог, енергиен експерт нефт и газ –добив, пренос, търговия.
 • Доц. д-р Велизар Шаламанов – министър на отбраната на Република България /2014/, военен експерт в Българска академия на науките.
 • Проф. д-р Велислав Минеков – скулптор, преподавател в български и чуждестранни академии по изкуствата, общественик
 • Виолета Димитрова – икономист, общественик.
 • Полк. о.р. Владимир Миленски – специалист по отбранителна политика, национална сигурност, демократични отбранителни институции.
 • Георги Георгиев – юрист, блогър, общественик.
 • Д-р Георги Езекиев – лекар-хирург, общественик, предприемач, медиен издател
 • Д-р Георги Цветков – експерт национална сигурност, преподавател във Военна академия „Г.С.Раковски“.
 • Георги Мишев – експерт международни отношения и право, общественик.
 • Даниел Митов – министър на външните работи на Република България /2014-2017/, дипломат.
 • Даниела Сабахи – експерт-счетоводител, граждански активист.
 • Доц. д-р Дилян Николчев – богослов, преподавател Софийски университет.
 • Димитър Божилов – юрист, общественик.
 • Димитър Русев – експерт международни отношения и научно сътрудничество.
 • Инж. Димитър Куманов – строителен експерт, екозащитник, общественик.
 • Димитрин Вичев – финансист, консултант, общественик.
 • Диньо Бозаджиев – адвокат, общественик, член на УС на ГИ „Справедливост“
 • Д-р Добромир Тотев – експерт по национална сигурност
 • Проф.д-р Евелина Келбечева – историк, преподавател в Американския университет в България.
 • Д-р Ивайло Иванов – експерт национална сигурност, преподавател във Военна академия „Г.С.Раковски“.
 • Иван Жерков – адвокат, магистър по международно право, магистър по икономика, общественик.
 • Калин Димитров – експерт по национална сигурност и специална бойна подготовка.
 • Калин Манолов – издател, телевизионен журналист, публицист.
 • Проф. д-р Калин Янакиев – философ, богослов, преподавател в Софийски университет, общественик.
 • Камер Телалян – бизнес предприемач.
 • Доц. д-р Катя Аспарухова – преподавател в Технически университет – София, общественик.
 • Кирил Чуканов – историк, общественик.
 • Константин Божилов – преводач, общественик.
 • Д-р Константин Гърневски – лекар, здравен експерт, общественик.
 • Корнелий Савов – геофизик, общественик.
 • Кристина Петкова – юрист, общественик.
 • Лора Кендова – експерт европейска интеграция.
 • Д-р Любомир Канов – лекар-психиатър, писател, общественик.
 • Манол Глишев – историк, поет, публицист, общественик.
 • Мария Николова – политически консултант, журналист.
 • Михаил Найденов – експерт по национална сигурност
 • Доц. д-р Момчил Дойчев – политолог, преподавател в Нов български университет, публицист.
 • Доц. д-р Методи Андреев – строителен експерт, преподавател в Университет по архитектура, строителство и геодезия, депутат в 38 и 43-то НС.
 • Ник Бонев – общественик, председател на клуб „Тангра“, Калифорния, САЩ.
 • Никола Генов – магистър „Европейски науки“, консултант, общественик.
 • Николай Лефеджиев – телевизионен журналист, медиен експерт.
 • Д-р Олена Коцева – експерт филолог, председател на Сдружение на украинските организации в България „Мати Украина“.
 • Орхан Мюмюн – икономист, общественик.
 • Павел Анастасов – експерт по отбрана и национална сигурност
 • Пламен Даракчиев – журналист, общественик, съосновател КТ“Подкрепа“, СДС.
 • Д-р Пламен Николов – философия, общественик, бизнес предприемач.
 • Снежина Календжиева – юрист, докторант в СУ, общественик.
 • Доц. д-р Стефан Дечев – историк, преподавател в ЮЗУ – Благоевград.
 • Стефан Ташев – журналист, общественик.
 • Стоил Яков – бизнес предприемач, общественик, експерт национална сигурност
 • Стойко Стоянов – журналист, медиен експерт, издател.
 • Стоян Атипов – бизнес-аналитик, стратегическо планиране и управление.
 • Доц. д-р Светослав Риболов – философ, теолог, преподавател в СУ „ Св. Климент Охридски“
 • Ген. майор о.р. д-р Съби Събев – първи национален военен представител на България във Военния комитет на НАТО /2002-2004/, военен експерт, общественик.
 • М-р о.р. инж. Теодор Спасов – бизнес консултант, военен експерт, общественик.
 • Проф. д-р Тодор Тагарев – министър на отбраната на Република България /2013/, военен експерт в Българска академия на науките.
 • Тома Георгиев – преводач, предприемач, общественик.
 • Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма на Република България /2009-2012/, енергиен експерт, общински съветник в СОС.
 • Христо Анастасов – политолог, общественик.
 • Христо Ристосков – спортен експерт, общественик
 • Янко Гочев – юрист, историк, публицист.

Асоциирано членство

Конференция на асоциираните членове