Разширяваме сътрудничеството с украинските приятели

четвъртък, 29 ноември 2018

 

Атлантическият съвет на България /АСБ/ и Институтът за световна политика /ИСП/ от Украйна подписаха Рамково споразумение за сътрудничество. Документът предвижда двете неправителствени организации да обменят лектори, експертизи и презентации, публични речи и опит в сферите на дейност.

Атлантическия съвет на България  и Институтът за световна политика ще осъществяват съвместни изследвания и проекти по национални, европейски и атлантически проблеми, ще разработват позиции и документи от общ интерес. Споразумението предвижда да бъдат обменяни публикации и мултимедийни продукти, да бъдат организирани съвместни конференции, семинари, симпозиуми и кръгли маси.

Представители на двете неправителствени организации ще се срещат редовно, за да анализират хода на споразумението, да го обогатяват и развиват с нови идеи и инициативи.

От българска страна документът бе подписан от съпредседателите на  АСБ Димитрин Вичев и проф. Тодор Тагарев, а от украинска – изпълнителния директор на Института за световна политика доцент Евген Магда.

 

Пресцентър на АСБ

 

Категории: