Приемането на Р Северна Македония в НАТО – решителна стъпка за евроатлантическата интеграция на Западните Балкани

събота, 9 февруари 2019

 

 

Декларация

на Атлантическия съвет на България

 

Атлантическият съвет на България приветства подписването на Протокола за присъединяване на Република Северна Македония към Североатлантическия алианс. Приемането и на тази страна в НАТО е доказателство за актуалността на политиката на разширяване на алианса, за авторитета и привлекателността на атлантическата идея. Този акт увенчава с успех дълголетните усилия на македонските граждани за приобщаване към света на свободата и демокрацията. Той носи необходимата сигурност и стабилност, и е солидна гаранция за просперитета на всички държави от региона на Югоизточна Европа. Членството на Р Северна Македония в Североатлантическия алианс открива  още по-добра перспектива за пълноправно членство на страната в Европейския съюз.

Атлантическият съвет на България последователно и неотклонно, чрез ангажиращи българската общественост инициативи, е подкрепял членството на Р Северна Македония в НАТО. Затова и ние:

  • одобряваме активната политика на правителството на Р България в подкрепа на усилията на Р Северна Македония да стане член на алианса;
  • очакваме Народното събрание да ратифицира още в близките дни Протокола за приемане на Р Северна Македония в НАТО;
  • подкрепяме политиката на разширяване на НАТО с нови страни в нашия регион;
  • обръщаме внимание, че България ще бъде в сигурен и безопасен регион само когото всички нейни съседи станат пълноправни членове на НАТО.

Атлантическият съвет на България преценява приемането на Р Северна Македония в НАТО като решителна стъпка в посока на евроатлантическата интеграция на Западните Балкани.

Ние поздравяваме гражданите и политиците на Р Северна Македония с историческия успех, и им пожелаваме да следват неотклонно и своята европейска мечта. Заслужава нашите добри думи и позицията на Република Гърция, която преодоля много наследени предразсъдъци, и даде  своя принос за едно стабилно и сигурно бъдеще на нашия регион.

Атлантическият съвет на България благодари на всички български граждани, които отстояват евроатлантическите ценности и са убедени заедно с нас, че  страната ни трябва да стане много по-активен и авторитетен съюзник в НАТО.

Честит 30-ти член на НАТО!
Добре дошли на  приятелите ни от Р Северна Македония в нашето голямо и силно атлантическо семейство.

 

Управителен съвет
на
Атлантическия съвет на България

 

 

Категории: , ,