За нас

Атлантическият съвет на България е демократична общност от хора, които са обединени от вярата си във върховенството на закона, разделението на властите и правовата, демократична и суверенна държава.

Top menu logo - Atlantic Council of Bulgaria

Отстояването на ценностите на демокрацията, свободата и справедливото общество, е неотменна морална отговорност и дълг на всеки български гражданин. Членовете на АСБ са убедени в необходимостта от реални, непосредствени и организирани действия на гражданското общество за защита на евроатлантическия избор на страната.

Атлантическият съвет на България осъществява дейността си в обществена полза за развитие и утвърждаване на евроатлантическите ценности в българското общество.

Атлантическият съвет на България осъществява своите цели съобразно Конституцията, законите на страната и международното право, а опора е авторитета, инициативността и професионалния опит на  членовете и съмишлениците му. Подкрепата на гражданите на България, както и сътрудничеството със сродни български и чуждестранни неправителствени организации са стимул за работата на АСБ.

Атлантическият съвет на България е гражданската гаранция за необратимостта на политическия избор на страната – членството в НАТО и Европейския съюз. 

 1. Укрепване на ролята на България в  НАТО и ЕС като достоен партньор и надежден съюзник.
 2. Пресичане на политическото влияние и пропагандна агресия на чужди държави срещу България.
 3. Информиране и образоване на българското общество за целите, задачите и отговорностите, произтичащи от евроатлантическото членство на България.
 4. Засилване на самочувствието, солидарността, отговорността, чувството за чест и  достойнство произтичащи от българското членство в Североатлантическия алианс.
 5. Отхвърляне и нетърпимост към всички незаконни и антиконституционни действия и прояви на българските институции като несъвместими със свободата и демокрацията.
 6. Укрепване на енергийната сигурност и независимост на Република България;
 7. Изграждане, утвърждаване и развитие на механизми, и инструменти за граждански контрол върху управлението на страната.
 8. Увеличаване на разходите за отбрана с цел модернизиране и превъоръжаване на българската армия, както и засилване на отбранителните способности на България като достоен и надежден съюзник в НАТО.
 9. Изграждане на образовани и демократично възпитани млади лидери, готови да посрещнат предизвикателствата на 21-ви век.
 10. Подготвяне  на Национална стратегия за развитие на Република България през първата половина на 21 век в институционален, отбранителен, икономически, образователен, социален и културен аспект, както и оказване на обществено влияние върху държавните институции за формиране на законодателство и неговото прилагане в съответствие с приоритетните цели в Стратегията.

Списък на Управителния съвет на АСБ

 • Доц. д-р Момчил Дойчев – съпредседател
 • Димитрин Вичев – съпредседател
 • Олена Коцева
 • Доц. д-р Александър Йорданов
 • Михаил Найденов
 • Стойко Стоянов
 • Полк. (о.р.) Владимир Миленски

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ

/по азбучен ред/

⦁ Доц. д-р Александър Йорданов – член на Европейския парламент, председател на 36-о Народно събрание /1992-1994/, посланик, писател и литературовед.

⦁ Ангел Найденов – магистър богослов, IT – специалист.

⦁ Антон Антонов – юрист, експерт по морско право, общественик.

⦁ Атанас Василев – бизнес предприемач, общественик.

⦁ Борислав Виларов – експерт по комуникации, политически маркетинг и стратегическо планиране.

⦁ Валентин Чиков – бизнес предприемач, общественик.

⦁ Валерия Кардашевска – експерт по комуникации, университетски преподавател, общественик.

⦁ Валя Станимирова – политически анализатор, PR, общественик.

⦁ Кап. I ранг о.р. Васил Данов – военен публицист, медиен експерт

⦁ Полк. о.р. Владимир Миленски – експерт по отбранителна политика и национална сигурност.

⦁ Георги Михайлов – историк, политически анализатор, общественик.

⦁ Георги Мишев – юрист, бизнес консултант.

⦁ Георги Чунчуков – математик, преподавател, общественик.

⦁ Даниел Митов – министър на външните работи на Република България /2014-2017/, експерт по международни отношения.

⦁ Димитрин Вичев – политически и бизнес консултант, общественик.

⦁ Диньо Бозаджиев – юрист, общественик.

⦁ Евгений Михайлов – кинорежисьор, продуцент, общественик.

⦁ Койо Коев – експерт по информационни технологии, общественик.

⦁ Корнелий Савов – геофизик, общественик.

⦁ Мирослав Ризински – политически анализатор, издател и общественик.

⦁ Михаил Найденов – експерт по международни отношения, национална сигурност и отбрана.

⦁ Доц. д-р Момчил Дойчев – политолог, университетски преподавател, публицист.

⦁ Николай Александров – бизнес предприемач, общественик.

⦁ Д-р Олена Коцева – филолог, преводач, общественик.

⦁ Пламен Асенов – журналист, писател.

⦁ Д-р Пламен Николов – философ, преводач, бизнес предприемач, общественик.

⦁ Стойко Стоянов – журналист, издател, медиен експерт.

⦁ М-р о.р. инж. Теодор Спасов – бизнес консултант, военен експерт, общественик.

⦁ Христо Ристосков – спортен експерт, общественик.

⦁ Явор Райчев – експерт по международни отношения и сигурност.

⦁ Янко Гочев – юрист, писател, публицист.

Устав-АСБ – PDF документ

Програмна-декларация-АСБ-15.06.2017 – PDF документ

Етичен-кодекс-ACБ-15.06.2017 – PDF документ

Правилник за дейността – PDF документ

Покани за общи събрания – PDF документ

Покани за общи събрания 2020 – PDF документ

Решения от Общи събрания

Годишни декларации и отчетни документи

Поканa за oбщo събраниe – 26.06.2021 г. – DOC файл

Асоциирано членство

Конференция на асоциираните членове