Европейският парламент ще си сътрудничи с АСБ в областта на сигурността и отбраната

четвъртък, 22 февруари 2018

 

На 16 февруари се проведе работна среща между представители на
Атлантическия съвет на България (АСБ) и г-жа Анна Фотига – бивш външен
министър на Полша и настоящ председател на Подкомисията по сигурност и
отбрана към Европейския парламент.

Участниците в срещата подчертаха необходимостта от задълбочено
сътрудничество между Европейския съюз и НАТО в областта на отбраната и
противодействието на хибридните заплахи в Източна и Югоизточна
Европа. Бяха обсъдени предизвикателствата пред общата отбрана, ролята
на България за сигурността на Европа и възможностите за интеграция на
българската отбранителна индустрия в общата европейска отбранителна
технологична и индустриална база.

Беше постигнато разбиране, че сътрудничеството между АСБ и
Подкомисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент ще
допринесе за развитието на Общата политика за сигурност и отбрана на
Европейския съюз и ролята му за повишаване на сигурността на Западните
Балкани и Черноморския регион.

 

АСБ-Пресцентър

 

Категории: