Да не стане като с изтребителите!

четвъртък, 9 ноември 2017

 

ПОЗИЦИЯ

на Програма „Национална и международна сигурност“

към Атлантическия съвет на България

относно реализацията на Проект за придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби

08.11.2017 г.

 

Атлантическият съвет на България изразява своето безпокойство, че докато общественият интерес е фокусиран върху скандалите, съпътстващи проекта за придобиване на нов тип боен самолет, липсата на цялостен и структуриран подход заплашва да компрометира доставката и на нови бойни кораби.

Атлантическият съвет на България настоява:

  • Да не се допуска избор на основен доставчик (системен интегратор) без доказан на практика във времето капацитет за изпълнение на този ключов за бъдещето на въоръжените сили скъпоструващ проект;
  • Да се извърши проверка на причините, довели до явяването само на един кандидат за доставчик на два нови бойни кораба, чиято прогнозна стойност е най-малко 820 млн. лв.;
  • Да се създадат условия за участие в този мащабен проект на доказани производители от страни от НАТО и ЕС и извършването на действителен трансфер на технологии в българската отбранителна индустрия;
  • Да се използват всички възможности за реализация на проекта съвместно със съюзни държави, включително и с включване на всички механизми и агенциите на НАТО и ЕС.
  • Процедурата за реализация на проекта да бъде рестартирана максимално бързо, при съобразяване с посочените изисквания, за да не се допусне провал на проекта на по-късен етап.

Атлантическият съвет на България подчертава, че основната цел на всяка отговорна политика за развитие на българската отбранителната индустрия е действителното й интегриране в европейската отбранителна индустриална и технологична база. Възможността ни да участваме в развитието на високите технологии в Европа е критично зависимо от установяването на сътрудничество с водещите европейски производители и от максимално широкото използване на възможностите за индустриално сътрудничество, изследване и технологии и съвместно придобиване на отбранителни способности в рамките на НАТО и ЕС.

Допуснатите до момента нередности при управлението на основните инвестиционни проекти не са изолирани случаи, а са симптоми на дълбок системен проблем. Изграждането на съвременни български въоръжени сили изисква констатираните до момента слабости да бъдат преодолени чрез прилагането на цялостна нова система за управление на развитието на нашата отбрана.

Ние от Атлантическия съвет на България продължаваме да настояваме за утвърждаване и изпълнение на цялостна програма за превъоръжаване на Българската армия, която да я трансформира в модерна и интегрирана със съюзниците ни от НАТО и ЕС отбранителна институция.

 

АТЛАНТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ

Програма „Национална и международна сигурност“

 

Категории: ,