Млади лидери

вторник, 6 юни 2017

През последните две десетилетия в страната ни се усеща липсата на добре подготвени и компетентни политически лидери, продължители на демократичните партийни традиции и опит в управлението на България до 1944 год., които да могат успешно да отстояват демокрацията и евроатлантическия избор на страната ни. Това е в резултат от систематичното преследване, унищожаване и елиминиране на старите национални елити по време на комунистическия режим до 1990 година. Днес е голяма рядкост появата на млади лидери в управлението на политическите партии и държавни институции, които да са не само професионално добре подготвени, но и с ясни и безкомпромисни евроатлантически позиции. Това е пряк резултат от непълното и неуспешно премахване на тоталитарните модели на поведение и мислене чрез успешното внедряване на бившите служители на Държавна сигурност в управлението на държавата, университетите и медиите след 1990 г и до днес. България се намира в сложен исторически момент и намирането, обучението и въвеждането на младите лидери на водещи управленски позиции в университетите, политиката и медиите, е отговорна задача. В тази връзка Атлантическият съвет на България определя следните приоритети за своята дейност в тази програма:

  1. Да следи социалните процеси в страната и да търси млади хора, които споделят визията на Атлантическия алианс. Те могат да са участници в различни политически или граждански организации, неформални инициативи или бизнес начинания. Чрез програмата за обучение на младите лидери ще се даде възможност за тяхното развитие, за връзките помежду им, за участието им в общи съвместни дейности, за повишаване на квалификацията им в тяхната персонална област на компетентност, професионални или научни интереси;
  2. Активно да насърчава развитието на млади лидери чрез конкурси и възможности за академично образование, професионално и политическо развитие;
  3. Да оказва подкрепа на младежката секция на Атлантическия съвет на България в работата и координацията между нея и членовете на ACБ;
  4. Да работи за присъединяване към мрежата на младежката международна атлантическа асоциация-YATA. Да извършва информационен и образователен обмен и да развива бъдещи млади лидери като създава ползотворни отношения с всички подобни организации, работещи за развитието на ценностите на Атлантическия Алианс.

Категории: