About us

The Atlantic Council of Bulgaria is a democratic community of people, united by their belief in the rule of law, separation of powers and a democratic and sovereign Bulgaria.

Top menu logo - Atlantic Council of Bulgaria

Defending the values of democracy, liberty and justice is a constant moral duty and responcibility of every Bulgarian citizen. The members of ACB are convinced in the need for real, direct and organized actions of the civil community for upholding the Euro-Atlantic choice of our country.

The Atlantic Council of Bulgaria works for the benefit of the society, popularizing and affirming the Euro-Atlantic values in Bulgaria.

The Atlantic Council of Bulgaria implements its objectives in compliance with the Constitution and the national and international law. It relies on the authority, enterprise and professional experience of its members and followers. ACB’s work impetus is the support from citiznes and the cooperation with kindred local and international NGOs.

The Atlantic Council of Bulgaria is the civil guarantee for the irreversibility of Bulgaria’s geopolitical choice – membership in NATO and the EU.

 1. Strengthening Bulgaria’s role as a worthy partner and reliable ally in NATO and the EU;
 2. Blocking the political influence and propaganda aggression of foreign states against Bulgaria;
 3. Informing and educating the Bulgarian society about the goals, objectives and responcibilities ensuing from Bulgaria’s Euro-Atlantic affiliations;
 4. Strengthening the self-confidence, solidarity, responsibility, sense of honor and dignity ensuing from Bulgaria’s Euro-Atlantic affiliations;
 5. Rejecting and intolerance towards any illegal and unconstitutional actions and activities of the Bulgarian authorities, as they are incompatible with democracy and freedom;
 6. Strengthening Bulgaria’s energy security and independence;
 7. Establishing, maintaining and developing mechanisms and tools for civil control of the state’s governmen;
 8. Bringing up well-educated and democratically-thinking young leaders, ready to face the challenges of the 21st century;
 9. Изграждане на образовани и демократично възпитани млади лидери, готови да посрещнат предизвикателствата на 21-ви век.
 10. Preparing a National Strategy for the development of Bulgaria in the first half of the 21st century – in the institutional, military, economic, educational, social and cultural aspects. Forming a public pressure on the authorities to enact and apply legislation in accordance with the Strategy’s priorities.

Court registration

Ministry of Justice registration

Trade Mark registration

Statute of ACB – PDF File

Mission Statement of ACB – 15 Jun 2017 – PDF file

Ethical Code of ACB – 15 Jun 2017 – PDF file

Rules of Activity

Decisions of the General Assembly

Annual tax forms and reports

Invitations for General Assembly meetings

Проф. д-р Тодор Тагарев – съпредеседател, министър на отбраната на Република България /2013/, военен експерт, Българска академия на науките

Димитрин Вичев – съпредседател, общественик, бизнес консултант

Доц. д-р Александър Йорданов – БАН, председател на 36-о Народно събрание, посланик

Гл. ас. д-р Георги Цветков – преподавател по национална сигурност, Военна Академия „Г. С. Раковски“

Проф. д-р Евелина Келбечева – историк, преподавател в Американския университет в България, Благоевград

Кирил Чуканов – историк, председател на Сдружение „Движение обществен натиск“.

Доц. д-р Методи Андреев – преподавател в Университет по АСГ, депутат -38-о, 43-то НС

Доц. д-р Момчил Дойчев – политолог, преподавател в Нов български университет

Д-р Олена Коцева – филолог, председател на Сдружение на украинските организации в България „Мати Украина“

Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма на Република България /2009-2012/, енергиен експерт, общински съветник в СОС

Генерал-майор о.р. д-р Съби Събев – национален военен представител на България във Военния комитет на НАТО 2002-2004

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ

/по азбучен ред/

  • Доц. д-р Александър Йорданов – Председател на 36-о Народно събрание /1992-1994/, политик, посланик, писател, издател, литературовед в БАН.

  • Ангел Найденов – магистър богослов, IT – специалист.

  • Андрей Анастасов – журналист, политолог.

  • Доц. д-р Антоний Гълъбов – социолог, преподавател в Нов български университет, публицист.

  • Асен Генов – журналист, блогър, общественик.

  • Д-р Атанас Славов – преподавател по право в Софийски университет, юридически експерт, общественик.

  • Бетина Жотева – журналист, медиен експерт.

  • Бойко Станкушев – медиен експерт, телевизионен журналист, продуцент.

  • Валентин Чиков – бизнес предприемач, общественик

  • Валерия Кардашевска – комуникационен експерт, общественик.

  • Кап. I ранг о.р. Васил Данов – военен публицист, медиен експерт, общественик.

  • Васко Начев – геолог, енергиен експерт нефт и газ –добив, пренос, търговия.

  • Доц. д-р Велизар Шаламанов – министър на отбраната на Република България /2014/, военен експерт в Българска академия на науките.

  • Проф. д-р Велислав Минеков – скулптор, преподавател в български и чуждестранни академии по изкуствата, общественик

  • Виолета Димитрова – икономист, общественик.

  • Полк. о.р. Владимир Миленски – специалист по отбранителна политика, национална сигурност, демократични отбранителни институции.

  • Георги Георгиев – юрист, блогър, общественик.

  • Д-р Георги Езекиев – лекар-хирург, общественик, предприемач, медиен издател

  • Д-р Георги Цветков – експерт национална сигурност, преподавател във Военна академия „Г.С.Раковски“.

  • Георги Мишев – експерт международни отношения и право, общественик.

  • Даниел Митов – министър на външните работи на Република България /2014-2017/, дипломат.

  • Даниела Сабахи – експерт-счетоводител, граждански активист.

  • Доц. д-р Дилян Николчев – богослов, преподавател Софийски университет.

  • Димитър Божилов – юрист, общественик.

  • Димитър Русев – експерт международни отношения и научно сътрудничество.

  • Инж. Димитър Куманов – строителен експерт, екозащитник, общественик.

  • Димитрин Вичев – финансист, консултант, общественик.

  • Диньо Бозаджиев – адвокат, общественик, член на УС на ГИ „Справедливост“

  • Д-р Добромир Тотев – експерт по национална сигурност

  • Проф.д-р Евелина Келбечева – историк, преподавател в Американския университет в България.

  • Д-р Ивайло Иванов – експерт национална сигурност, преподавател във Военна академия „Г.С.Раковски“.

  • Калин Димитров – експерт по национална сигурност и специална бойна подготовка.

  • Калин Манолов – издател, телевизионен журналист, публицист.

  • Проф. д-р Калин Янакиев – философ, богослов, преподавател в Софийски университет, общественик.

  • Камер Телалян – бизнес предприемач.

  • Доц. д-р Катя Аспарухова – преподавател в Технически университет – София, общественик.

  • Кирил Чуканов – историк, общественик.

  • Константин Божилов – преводач, общественик.

  • Д-р Константин Гърневски – лекар, здравен експерт, общественик.

  • Корнелий Савов – геофизик, общественик.

  • Кристина Петкова – юрист, общественик.

  • Лора Кендова – експерт европейска интеграция.

  • Д-р Любомир Канов – лекар-психиатър, писател, общественик.

  • Манол Глишев – историк, поет, публицист, общественик.

  • Мария Николова – политически консултант, журналист.

  • Михаил Найденов – експерт по национална сигурност

  • Доц. д-р Момчил Дойчев – политолог, преподавател в Нов български университет, публицист.

  • Доц. д-р Методи Андреев – строителен експерт, преподавател в Университет по архитектура, строителство и геодезия, депутат в 38 и 43-то НС.

  • Ник Бонев – общественик, председател на клуб „Тангра“, Калифорния, САЩ.

  • Никола Генов – магистър „Европейски науки“, консултант, общественик.

  • Николай Лефеджиев – телевизионен журналист, медиен експерт.

  • Д-р Олена Коцева – експерт филолог, председател на Сдружение на украинските организации в България „Мати Украина“.

  • Орхан Мюмюн – икономист, общественик.

  • Павел Анастасов – експерт по отбрана и национална сигурност

  • Пламен Даракчиев – журналист, общественик, съосновател КТ“Подкрепа“, СДС.

  • Д-р Пламен Николов – философия, общественик, бизнес предприемач.

  • Снежина Календжиева – юрист, докторант в СУ, общественик.

  • Доц. д-р Стефан Дечев – историк, преподавател в ЮЗУ – Благоевград.

   Стефан Ташев – журналист, общественик

  • Стоил Яков – бизнес предприемач, общественик, експерт национална сигурност

  • Стойко Стоянов – журналист, медиен експерт, издател.

  • Стоян Атипов – бизнес-аналитик, стратегическо планиране и управление.

  • Ген. майор о.р. д-р Съби Събев – първи национален военен представител на България във Военния комитет на НАТО /2002-2004/, военен експерт, общественик.

  • М-р о.р. инж. Теодор Спасов – бизнес консултант, военен експерт, общественик.

  • Проф. д-р Тодор Тагарев – министър на отбраната на Република България /2013/, военен експерт в Българска академия на науките.

  • Тома Георгиев – преводач, предприемач, общественик.

  • Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма на Република България /2009-2012/, енергиен експерт, общински съветник в СОС.

  • Христо Анастасов – политолог, общественик.

  • Христо Ристосков – спортен експерт, общественик

  • Янко Гочев – юрист, историк, публицист.

Assotiated membership

Assotiated members conference