Да спрем престъплението АЕЦ „Белене“

понеделник, 21 май 2018

 

Позиция

на Атлантическия съвет на България

 

Българското правителство внесе в Народното събрание предложение за рестартиране на проекта АЕЦ „Белене“ и отмяна на решението за прекратяването му, взето от 41-то Народно събрание на 28 март 2012 г. Крайната цел на този проект, както и на внесеното сега от правителството предложение за възобновяването на дейностите по него, е да бъде продължена в дългосрочен период енергийната, а през нея и стратегическата зависимост на България от Кремъл. АЕЦ „Белене“ ще обезкръви и затрудни функционирането на българската енергийна система и ще попречи на навлизането на нови технологии за евтина и чиста енергия. Колосалните разходи за окончателно погребване на отработеното ядрено гориво и за извеждане от експлоатация ще останат за децата и внуците ни, а щетите от евентуална авария биха ни унищожили икономически. Нормален инвеститор не би влязъл в проекта без изрично и предварително поемане на всички основни рискове от българската държава, а печалба ще има само корумпирания политически елит и сателитите му. Проектът АЕЦ „Белене” ще затвърди руската намеса в българския политически и обществен живот и ще постави страната ни пред нови сериозни вътрешни и външни изпитания.

АСБ застава на позицията, че:

  1. Проектът АЕЦ „Белене” е корупционен проект от момента на неговия замисъл и всеки етап от неговата реализация е стъпка в завладяването на българската държава от чужди интереси.
  2. Проектът АЕЦ „Белене” е пряка заплаха за националната сигурност на България.
  3. Проектът АЕЦ „Белене” е политически проект без икономическа целесъобразност. Огромните финансови загуби, които претърпя и продължава да търпи България от неговата реализация, се отразяват негативно върху стандарта на живот на българските граждани.
  4. Проектът АЕЦ „Белене” е антибългарски проект. Той връща назад развитието на страната ни, поражда проблеми, които ще тежат върху бъдещите поколения.

АСБ призовава българското правителство да промени незабавно  решението си и да оттегли предложението си за рестартиране на проекта АЕЦ „Белене”.
АСБ призовава народните представители от 44-то Народно събрание да осъзнаят огромната си отговорност пред България и да гласуват против решението на правителството.
АСБ предупреждава българското правителство, че оставането му на власт е в пряка зависимост от решението по този въпрос на Народното събрание.

АСБ призовава евроатлантическата общност в България да даде отпор на плановете на правителството за АЕЦ „Белене“.

 

Управителен съвет на
Атлантическия съвет на България

 

 

Категории: ,