Атлантическият съвет за „България в НАТО и Европейската отбрана“

събота, 5 май 2018

 

Визията за развитието на отбранителната политика на Република България до 2030 г.* е разработена от Атлантическия съвет на България – неправителствена организация, поставяща си за цел защитата на евро-атлантическия избор на България от 1997 г. За нас активното интегриране на България в политическите структури на Западната цивилизация,  основана на принципите на законност, демокрация и свободен пазар е основна предпоставка за сигурността, общественото развитие и  икономическия просперитет на българската нация.

Организацията беше създадена през лятото на 2017 г., за да координира противодействието на хибридните заплахи срещу националната сигурност, устойчивостта на публичните институции и гражданското общество.

„България в НАТО и Европейската отбрана“ е алтернативна визия за развитие на националната отбрана на България до 2030 г. Тя се основава на три взаимосвързани елемента – развитието на боеспособни въоръжени сили, ползващи се с доверието и подкрепата на българското общество и интегрирани в системите за сигурност и отбрана на НАТО и ЕС.

Основната причина за разработването на тази визия е необходимостта от формулирането на ясна политическа рамка, която позволява преминаването на ново качествено равнище на отбранителните способности на България до 2030 г. чрез извършването на решително и мащабно превъоръжаване, съчетано със значителен ръст на мотивацията и професионализма в отбраната.

Чрез „България в НАТО и Европейската отбрана“, Атлантическият съвет на България представя основните елементи на своята визия за развитие на българската отбрана до 2030 г.:

 • Основните заплахи за отбраната на България са:
  1.Възможната ескалация на съществуващите или провокиране на нови хибридни конфликти в региона между Балтийско, Черно и Адриатическо море;
  2.Провалените държави и поясът на нестабилност в Северна Африка и Близкия Изток и генерираният от тях радикализъм и миграционен натиск;
  3.Възможността върху обществата и политическото лидерство на отделни държави-членки на ЕС и НАТО да бъде въздействано с цел отслабване на колективните системи за сигурност;
  4.Технологичното изоставане и възможна изолация от тенденциите на консолидиране на европейските армии и отбранителни индсустрии;
 • На основата на реалистични прогнози за развитие на икономиката, разбиране, че общата данъчна тежест не трябва да се увеличава и отчитане на необходимостта от инвестиции в други обществени сфери, считаме, че при наличието на политическа воля България е в състояние да достигне равнище на разходите за отбрана от 2% от БВП още през 2020 г. Това ще доведе до възможност за реализиране на цялостна програма за развитие на отбранителните способности до 2030 г., а българското общество ще подкрепи тази политика, ако бъде убедено, че ресурсите ще бъдат управлявани ефективно и ефикасно;
 • Генерирането на 7-8 млрд. лева за инвестиционни разходи до 2030 г. ще позволи реализацията на две вълни на инвестиционни проекти, които да позволят извършването на нов технологичен преход след 1975-1985г. Това, заедно с увеличение на изискванията и разходите за подготовка, поддръжка и възнаграждения ще позволи към края на периода способностите на българските въоръжени да бъдат на качествено по-високо равнище;
 • Инвестирането в собствения отбранителен капацитет трябва да върви заедно с все по-дълбокото интегриране на българските въоръжени сили и отбранителна технологична и индустриална база с тези на съюзниците ни. Разположена на границите на НАТО и ЕС, България ще се възползва от всички възможности да привлече съюзно финансиране за развитието на отбранителния си потенциал, изграждането на съвместни съоръжения и постоянното разполагане на определени съюзни сили на своя територия;
 • Реализирането на подобна мащабна програма за трансформация на българската отбрана ще изисква сериозна промяна в организационната култура на отбранителната институция – качествено ново равнище на лидерство и мениджмънт, които са в състояние не само да следват съвременните тенденции, но и да проявяват инициатива и адаптивност за действие в сложната и динамично променяща се среда.

 

Пресцентър-АСБ


* Пълният текст на Визията за развитие на отбранителната политика на Република България до 2030 г.  „България в НАТО и Европейската отбрана“ можете да прочетете и изтеглите, като кликнете на оцветените текстове в статията, включително и от тук. Документът се намира на интернет страницата на Атлантическия съвет http://atlantic-council.bg/ в раздел ЗА НАС, подраздел „СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

 

 

 

Категории: ,